Giải trí cùng game của tyttoot > Diễn đàn > Tạo website trên firebase

Tạo website trên firebase

Đây là cách để đưa trang web của bạn lên firebase (www.firebase.google.com). Các bước như sau: 1. Tạo một account trên trang www.firebase.google.com 2. Tạo một dự án mới 3. Cài đặt nodejs từ https://nodejs.org/en/ 4. Làm theo các bước như video Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến bài viết này hãy hỏi tôi ở bên dưới.

thetv@tyttoot.com
_
TOP