Giải trí cùng game của tyttoot > Diễn đàn > Tìm hiểu firebase phần 1

Tìm hiểu firebase phần 1

Firebase là loại hình dịch vụ mới của google, hướng đến lập trình viên nhầm hổ trợ và nâng cao trải nghiệm người dùng, nó có nhiều chức năng hổ trợ mạnh mẽ với các ứng dụng backend, bao gồm việc lưu trữ, static host, xác thực người dùng (facebook, email, twitter, GitHub, gmail ...).

TYTTOOT
DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN - Kiểu dữ liệu: JSON - Hổ trợ: Android, IOS và Javascript - Bảo mật bằng các kết nối SSL theo một số quy tắc bảo mật riêng, quản lý bằng phương pháp tập trung 1 chổ để lập trình viên có thể dễ dàng cập nhật và kiểm thử - Dữ liệu luôn luôn được cập nhật tự động, người dùng có thể nhận được dữ liệu mới nhất bất cứ lúc nào. - Ngoài ra khi người dùng không kết nối internet thì dữ liệu vẫn sử dụng được ở local và sẽ được đồng bộ với trạng thái hiệu tại của server khi người dùng kết nối lại. XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG - Việc xác thực cực kỳ đơn giãn cho lập trình viên, chỉ cần một vài thao tác là có thể sử dụng, ngoài ra nó an toàn, tiết kiệm thời gian cho lập trình viên về vấn đề phức tạp phần backend. HOSTING - Các ứng dụng web được phát triển nhanh nhất vì các hosting tĩnh này đã được cung cấp sẵn. - Mọi ứng dụng được xử lý thông qua một kết nối an toàn nhờ vào SSL mà cert mà Firebase đã cung cấp sẵn

thetv@tyttoot.com
_
TOP