Giải trí cùng game của tyttoot > Vui vui > Doraemon chế - phần 14

Doraemon chế - phần 14

Theo cậu đó là con gì?

TYTTOOT
Tôi mới trúng vé số

TYTTOOT
Cậu có nghe thấy tiếng gì không?

TYTTOOT
Đố vui ăn tiền

TYTTOOT
Bạn muốn gì nào?

TYTTOOT
Tôi chỉ định mượn ít tiền

TYTTOOT
Trắng hay đen không thành vấn đề

TYTTOOT
Thì ra mày nằm ở đây

TYTTOOT
Gạch có công dụng gì?

TYTTOOT
Sao phải xoắn

TYTTOOT
thetv@tyttoot.com
_
TOP