Giải trí cùng game của tyttoot > Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối 10 Tháng 12 2014.

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi như là các ứng dụng trên thiết bị di động, trình duyệt trực tuyến, hoặc các dịch vụ khác mà bạn tương tác với chúng tôi.

Bằng việc chấp nhận chính sách bảo mật này của chúng tôi tức là bạn đồng ý cho TYTTOOT thu thập, sử dụng và tuyên truyền thông tin của bạn phù hợp với mục đích được liệt kê dưới đây.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào, nếu chúng tôi thực hiện việc thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày giờ ở trên cùng của trang chính sách này, tùy thuộc vào sự thay đổi cụ thể, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin bổ sung hoặc yêu cầu bạn đồng ý gia hạn (ví dụ như việc thêm một thông báo trên trình duyệt của chúng tôi hoặc gửi cho bạn một thông báo hoặc thư điện tử). Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn tham gia và dịch vụ của chúng tôi để được thông tin về hoạt động của chúng tôi và những cách để bạn bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Thu thập thông tin.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi chẳng hạn như khi bạn thao gia vào cuộc thi, giao tiếp với chúng tôi qua các trình duyệt mạng truyền thông xã hội của bên thứ ba, yêu cầu hỗ trợ khách hàng, gửi thư điện tử hoặc tương tác với chúng tôi. Các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập vè bạn bao gồm tên của bạn, tên định danh của bạn hoặc mã nhận dạng cá nhân, đỉa chỉ hòm thư và các thông tin khác mà bạn chọn để cung cấp. Thông tin chúng tôi thu thập tự động thông qua dịch vụ của chúng tôi.

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập thông tin về bạn, bao gồm.

Thông tin đăng nhập: Chúng tôi đăng thông tin về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các loại trình duyệt bạn sử dụng, thời gian truy cập, các trang đã xem, địa chỉ IP của bạn và các trang trình duyệt mà bạn xem trước khi điều hướng đến dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin về các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập vào dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin về phần mềm của thiết bị và phần cứng, địa chỉ MAC, các thiết bị nhận dạng khác như thiết bị token, thông tin mạng di động, múi giờ.

Thông tin sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các ứng dụng mà bạn sử dụng và tiến trình bạn sử dụng như chơi, lưu điểm số, truy cập bản thành tích và tương tác với người chơi khác.

Thôn tin tiêu dùng: Chúng tôi thu thập thông tin về thói quen tiêu dùng của bạn có liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc thực hiện việc mua hoặc bán với hai đồng tiền ảo và thực.

Thông tin thu thập bởi tệp tin cookie và công nghệ theo dõi khác: Chúng tôi sử dụng công nghệ khác nhau để thu thập thông tin, và điều này có thể bao gồm việc gửi các tệp tin cookie vào máy tính của bạn hoặc thiết bị di động. Tệp tin cookie là các tệp tin dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc trong bộ nhớ điện thoại để giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ của chúng tôi và kinh nghiệm của bạn. Những khi vực và các tính năng của dịch vụ của chúng tôi là phổ biến. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin sử dụng tín hiệu trên trình duyệt. Cảnh báo trên trình duyệt là hình ảnh điện tử có thể được sử dụng trong các dịch vụ của chống tôi hoặc thư điện tử giúp đưa những tệp tin cookie, bạn vào tham quang, theo dỏi cách sử dụng sao cho có hiệu quả. Để biết thêm thông tin về các tệp tin cookie và làm thế nào để vô hiệu hóa chúng, xin vui lòng xem hướng dẫn dưới đây.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác và kết hợp với thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi, sử dụng một trang trình duyệt của bên thứ ba hoặc các nền tảng khác như Facebook, Twitter, G+, chúng tôi có thể truy cập thông tin về bạn từ các trang trình duyệt hoặc nền tảng đó. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các cửa hàng ứng dụng khi bạn tải về hoặc cập nhật một trong các ứng dụng của chúng tôi.

Sử dụng thông tin.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn cho các mục đích khác nhau, bao gồm.

Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi hiện nay.

Phát triển các dịch vụ mới.

Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ mà bạn yêu cầu sau đó gửi cho bạn các thông tin có liên quan.

Tạo điều kiện thông tin liên lạc giữa các người chơi.

Trả lời nhận xét của bạn, các câu hỏi, các yêu cầu, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Gửi cho bạn các thông số kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, hỗ trợ hành chính, tin nhắn.

Liên lạc với bạn về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và các sự kiện được cung cấp bởi TYTTOOT và những người khác, cung cấp tin tức, thông tin chúng tôi nghĩ rằng sẽ có ích cho bạn.

Cá nhân hóa và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cung cấp quảng cáo, nội dung hay tính năng.

Quy trình cung cấp bài dự thi và khen thưởng.

Giám sát, phân tích xu hướng, sử dụng và các hoạt động liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết hoặc kết hợp với thông tin chúng tôi nhận được từ những người khác để giúp hiểu rõ nhu cầu của bạn dựa vào đó chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn với các dịch vụ tốt hơn.

Thực hiện các mục đích khác mà thông tin được thu thập.

Bằng việc chấp nhận chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với việc xử lý và chuyển giao thông tin trong nước Việt Nam và các nước khác.

Chia sẻ thông tin.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn nếu không như mô tả trong chính sách Bảo mật này.

Với các nhà cung cấp, tư vấn và cung cấp dịch vụ khác, những người cần truy cập vào thông tin đó để thực hiện công việc thay mặt cho chúng tôi.

Với những người chơi khác, Ví dụ, trong kết nối với bản kết quả, yêu cầu để tham gia trò chơi nhiều người chơi.

Để đáp ứng yêu cầu thông tin nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp với luật pháp, quy định hoặc quy trình quy phạm pháp luật, hoặc theo yêu cầu của luật pháp, quy chế hay quy định.

Nếu chúng ta tin rằng những hành động của bạn không phù hợp với tinh thần hoặc ngôn ngữ của thỏa thuận người sử dụng hoặc các chính sách của chúng tôi, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn của TYTTOOT hoặc người khác.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc các thông tin để xác nhận, có thể không hợp lý được sử dụng để nhận dạng bạn.

Tính năng chia sẻ xã hội.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp các tính năng chia sẻ xã hội và các công cụ tích hợp khác (chẳng hạn Facebook có nút "Thích"), cho phép bạn chia sẻ hành động của bạn về dịch vụ của chúng tôi với các phương tiện truyền thông khác, và ngược lại. Việc sử dụng các tính năng như vậy cho phép chia sẻ thông tin với bạn bè của bạn hoặc của cộng đồng, tùy thuộc vào các thiết lập mà bạn thiết lập với các thực thể cung cấp các tính năng chia sẻ xã hội. Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu trong kết nối với các tính năng xã hội chia sẻ, xin vui lòng truy cập vào các chính sách bảo mật của các đơn vị cung cấp các tính năng này.

Quảng cáo và Dịch vụ phân tích cung cấp bởi người khác.

Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba để phục vụ quảng cáo và cung cấp dịch vụ phân tích trong kết nối với các dịch vụ của chúng tôi. Những cơ quan này có thể sử dụng tệp tin cookie, trang web và các công nghệ truy tìm khác để thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP của bạn, địa chỉ MAC, nhận dạng thiết bị, phần mềm và phần cứng thông tin, thông tin trình duyệt, múi giờ và thông tin sử dụng. Thông tin này có thể được sử dụng bởi TYTTOOT và những người khác, trong số những thứ khác, phân tích và theo dõi dữ liệu, xác định sự phổ biến của nội dung nhất định, cung cấp quảng cáo và nội dung hướng đến lợi ích của mình và hiểu rõ hơn về hoạt động của bạn về dịch vụ của chúng tôi.

Phục vụ quảng cáo của bên thứ ba và các công nghệ phân tích được tích hợp vào dịch vụ của chúng tôi, vì vậy nếu bạn không muốn phải chịu các công nghệ này, không sử dụng hoặc truy cập vào dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi cũng có thể tích hợp các chương trình ứng dụng bên thứ ba như giao diện người dùng, cho phép những người khác để thu thập và xử lý thông tin về bạn, bao gồm cả thông tin vị trí địa lý của bạn, cung cấp cho bạn với các quảng cáo phù, cung cấp và nội dung khác. Bạn có khả năng để kiểm soát việc thu thập và sử dụng thông tin vị trí địa lý của bạn ở tất cả các lượt chơi. Chúng tôi sẽ không cho phép bên thứ ba truy cập thông tin này nếu không có sự đồng ý của bạn, và bạn có thể vô hiệu hóa các dịch vụ dựa trên địa điểm bất cứ lúc nào bằng cách điều chỉnh các thiết lập của thiết bị di động của bạn.

An ninh.

TYTTOOT có các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin về bạn khỏi mất mát, trộm cắp, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hoại.

Lựa chọn của bạn.

Thông tin tài khoản.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin về bạn bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư cho chúng tôi tại tyttoot@gmail.com, nhưng lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi cũng có thể giữ lại được lưu trữ hoặc bản sao lưu trữ thông tin về bạn trong một thời gian nhất định.

Tệp tin cookie.

Hầu hết các trình duyệt điện thoại được thiết lập để chấp nhận tệp tin cookie theo mặc định. Nếu bạn thích, bạn thường có thể chọn để thiết lập trình duyệt của thiết bị của bạn để loại bỏ hoặc từ chối tệp tin cookie của trình duyệt. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn để loại bỏ hoặc từ chối tệp tin cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến sự sẵn có và chức năng của các tính năng nhất định của dịch vụ của chúng tôi.

Hiển thị thông báo.

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể gửi các thông báo đẩy hoặc cảnh báo cho thiết bị di động của bạn để cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi, cập nhật dịch vụ, thông tin liên lạc và tin nhắn quảng cáo có liên quan khác. Bạn có thể tắt các thông báo này bằng cách thay đổi cài đặt thông báo trên thiết bị của bạn.

Truyền thông quảng cáo.

Bạn có thể chọn không tham gia nhận các thông tin khuyến mại từ TYTTOOT bằng cách làm theo các hướng dẫn trong những thông tin liên lạc bằng cách gửi thư điện tử đến tyttoot@gmail.com. Nếu bạn chọn không tham gia, chúng ta vẫn có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc không quảng cáo, chẳng hạn như những mối quan hệ kinh doanh liên tục của chúng tôi.

Lưu trữ thông tin.

TYTTOOT sẽ lưu trữ thông tin của bạn cho miễn là cần thiết để cung cấp cho bạn với các dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: tyttoot@gmail.com.
thetv@tyttoot.com
_
TOP